BLOG

Harmónia a flow

Sebavedomie

Sebavedomie v sebe ukrýva niekoľko vrstiev, ktoré spolu súvisia.

Jednou z nich je sebaistota, sebadôvera, sebahodnota, a iné, všetko to, ale poukazuje na jedno a to isté na moju vlastnú osobnosť.

Dovoľte mi byť vašim sprievodcom na ceste za poznaním, kde budeme stretávať strachy, limity, bloky, ktoré nám bránia dostať sa za svojimi snami.

Vykročime spolu na túto dobrodružnú cestu a transformujeme prekážky na príležitosti.

Harmónia a flow

Cítite sa byť zahltení informáciami, ktoré k vám prichádzajú každý deň. Všade vidíte, čo by ste mali. A zároveň vnímate odpojenie od svojej osobnosti.

Spozorovali ste u seba nový fenomén hladu po vedomostiach, ktoré vám nefungujú.

Stále viac a viac u vás prevláda roztrieštenosť, nesústredenosť sa na postupný krok. Pochybujete o svojich rozhodnutiach a príde vám, že všetci okolo majú cenné rady avšak nie pre vás.

Až 62% biznis lídrov sa spolieha na svoju intuíciu.

Dajte svojmu životu intuitívny smer. 

Dostanete do súladu ego a intuíciu. 

Získate naspäť svoju koncentráciu. 

Budete vnímať oveľa viac seba a okolie. 

Pomenujete si zóny bytia a preskladáte si pracovný a súkromný život. 

Otvorím vám dvere k intuícii. 

Strachy, liity a bloky transformujeme na energiu nekonečných možností.

Zóny bytia

Už niekoľkokrát ste si robili testy osobnosti a hľadali svoje silné a slabé stránky, talenty a dary.

A čo z toho vzniklo? Jedno veľké nepochopenie, nevedomosť, nezvedomenie,..

Chcete už konečne nájsť ihlu v kope sena a vyťažiť z toho maximum, aby to posilnilo vaše osobný a profesionálny život? 

Dovoľte mi byť vašim sprievodcom za poznaním. Spoločne budeme hľadať poklad ukrytý vo vás. A jeho každú časť dávať do súvislostí.

Doprajte si každý mesiac kvapku zdravého obchodníckeho sebavedomia so mnou

Prihláste se na odber newslettera