BLOG

Komunikácia. Dáta, kontext, emócie – Kto vládne v komunikácii?

Niekedy medzi 12-15 mesiacom sa učíme úplne prvým slovám, až do 18. mesiaca. Pozorne pozorujeme rodičov, čo hovoria. Snažíme sa opakovať zvuky, ktoré vydávajú. Každý nám tlieska, usmieva sa na nás. Uvedomíme si, aká zásadná je potreba komunikovať.

Schopnosť sa vyjadriť je tou najdôležitejšou zo všetkých zručností. Môžeme predávať informácie a porozumieť tomu, čo hovoria iní. Schopnosť presne, jasne a správne oznamovať informácie je dôležitou zručnosťou nielen v živote, ale i v obchode. Jasná, pevná a zrozumiteľná komunikácia v predaji, riešení komplikácií s dopravou, zmenou kurzu, je základný stavebný pilier.

Skúste vysvetliť problém, ktorý riešite teraz 3 vetami. Napíšte si to. Prečítajte to 5-ročnému dieťaťu. Tak, aby tomu porozumel.

Komunikácia v číslach

Dnes je výroba solárnej a veternej energie výhodnejšia než uhlie. Elektrické vozidlá napredujú tak, že transformujú dopravné a energetické ekonomiky sveta. Práve preto potrebujeme oveľa viac komunikovať. Zdieľať náš naratív, pohľad na svet. Príbeh o lepšom svete, živo komunikovať jeho výhody a príklady využitia nových technologických trendov. Závisí na tom naša budúcnosť.

Asi 93% je neverbálna komunikácia, tón hlasu a reč tela sú rozhodujúcimi faktormi efektívnej komunikácie.

E-maily sú najčastejšou formou obchodnej komunikácie. Každý deň sa ich na celom svete odošle takmer 306 miliárd.

Strávime 116+ minút denne na sociálnych sieťach, čo predstavuje významnú časť modernej komunikácie.

Dáta, kontext, emócie – Kto vládne v komunikácii?

Hovorí sa, že dáta vládnu svetu. Ak je to tak, potom kontext a emócie sú ako královná po boku kráľa. Slušnosť káže, dáma má prednosť. Kontext a emócie sú základom vzťahu a významu. Závažnosť komunikácie sa posudzuje podľa emócií.

Príklad: Ak mi rozumiete, keď hovorím. Máte pocit, že som z vášho kmeňa, ste otvorení diskusii so mnou. Ak nie, tak budete moje informácie odmietať alebo znižovať ich hodnotu. Preto denne odmietame fakty a logické argumenty.

Komunikovať dáta je dobrý nápad. Avšak nie na začiatku diskusie. Najskôr potrebujete komunikovať tak, aby kolegovia alebo zákazníci prijali vašu radikálnu myšlienku. Nie je to ten dezert, na ktorý majú kolegovia, zákazníci chuť.

Možno vás napadne, ako to, že sa neučíme komunikovať emóciami?

Emócie sú nepredvídateľné. Ohybné a často vrtkavé. Rozhodne ľudské. Vyjadriť ich jasne, zreteľne a pevne v komunikácii je náročná disciplína. Avšak nie nedosiahnuteľná.

Čo sa stane, keď ich ovládnete,…

  • Posilnia vás.
  • Vaša komunikácia bude prirodzene presvedčivejšia.
  • Váš naratív (=pohľad na svet) bude nesporný.

Nástroje na rozvoj komunikácie

Zvoľte si oblasť, v ktorej chcete zlepšiť komunikáciu. Starajte sa o svoju novú zručnosť. Čím hlbší vzťah máme k novej zručnosti, tým väčšia je naša motivácia a úsilie pri napredovaní. Každý z nás hľadá na tejto planéte to svoje, čo vie najlepšie, ale keď sa nevie vyjadriť jasne, zreteľne a pevne, tak postupne stráca svoju vášeň.

Jedným z efektívnych nástrojov je koučing.

Komunikáciu v tíme môžete vylepšiť tímovým koučingom. Kde členovia tímu vytvoria vlastné pravidlá efektívnej komunikácie naprieč oddelením.

Radi v tíme diskutujete? Vyskúšajte silu brainstormingu v tíme. Existuje niekoľko kreatívnych techník, napríklad: pro-mortem, scramper, negatívny brainstorming,..

Kouč neradí. Vedie váš tímový koučing otvorenými otázkami a drží štruktúru a fokus na cieľ tímového koučingu.

Facilitátor drží štruktúru a cieľ brainstormingu.

Pár slov na záver………..

Sledujte svoje myšlienky. Myšlienky sa stávajú slovami.

Sledujte svoje slová. Slová sa stávajú činmi.

Sledujte svoje činy. Z činov sa stávajú zvyky.

Sledujte svoje zvyky. Zo zvykov sa stáva charakter.

Sledujte svoj charakter. Charakter je všetko.

Aby ste vyjadrili svoj charakter, potrebujete komunikačné zručnosti. Počas učenia a zlepšovania v komunikácii zistíte, že sa vám zlepšuje i kvalita života.

Volám sa Aneta Babušová. Navigujem obchodníkov a online podnikateľov k zdravému sebavedomiu v predaji, aby dosahovali výsledky.
Ako sa vám darí komunikovať v tíme?

Drhne to.

Znie to ako zavzdušnený motor?

Zažite tímový koučing so mnou.

Doprajte si každý mesiac kvapku zdravého obchodníckeho sebavedomia so mnou

Prihláste se na odber newslettera